1 Lepto 1901 Cretan State
  • 1 Lepto 1901 Cretan State
  • 1 Lepto 1901 Cretan State

1 Lepto 1901 Cretan State Counterfeit

€30.00
1936

Copper Coin

Engraver Borrel

Quantity

1 Lepto 1901 Cretan State Old Counterfeit

1936

You might also like