Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας 1851
  • Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας 1851
  • Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας 1851

Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας 1851

50,00 €
3027

                 ΗΤΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤ' ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ.ΠΑΓΟΥ,

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΝΑΥΠΛ.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

                  ΥΠΟ

    Ν.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

         ΕΦΕΤΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

   ΛΕΩΝΙΔΑ Λ. ΣΓΟΥΤΑ

Ποσότητα

  • Τρόποι αποστολής: Αντικαταβολή με ΕΛΤΑ ή παραλαβή από το κατάστημα.  Τρόποι αποστολής: Αντικαταβολή με ΕΛΤΑ ή παραλαβή από το κατάστημα.

Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας Λεωνίδα Λ. Σγούτα ΕΝΩΣΙΣ-ΕΦΕΣΙΣ ΑΘΗΝΗΣΙ 1851

Παραρτημα της Θέμιδος Τόμος Έβδομος

3027