Η Αποστολή μου εις την Γερμανίαν
  • Η Αποστολή μου εις την Γερμανίαν

Η Αποστολή μου εις την Γερμανίαν

15,00 €
779

Γεώργιος Παπανδρέου 

Αθηναι 1950

Ποσότητα

  • Τρόποι αποστολής: Αντικαταβολή με ΕΛΤΑ ή παραλαβή από το κατάστημα.  Τρόποι αποστολής: Αντικαταβολή με ΕΛΤΑ ή παραλαβή από το κατάστημα.

Αγόρευση του Γεώργιου Παπανδρέου Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως εις την Βουλή κατά τις συνεδριάσεις της 13 και 14 Νοεμβρίου 1950 επί της τοποθέτησης των ελληνικών καπνών εις την γερμανικήν αγοράν

779