Η Αποστολή μου εις την Γερμανίαν
  • Η Αποστολή μου εις την Γερμανίαν

Η Αποστολή μου εις την Γερμανίαν

15,00 €
779

Γεώργιος Παπανδρέου 

Αθηναι 1950

Ποσότητα

  • Με παραγγελίες άνω των 200€ δωρεάν μεταφορικά.  Οι παραγγελίες του εξωτερικού αποστέλλονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή Με παραγγελίες άνω των 200€ δωρεάν μεταφορικά. Οι παραγγελίες του εξωτερικού αποστέλλονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Αγόρευση του Γεώργιου Παπανδρέου Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως εις την Βουλή κατά τις συνεδριάσεις της 13 και 14 Νοεμβρίου 1950 επί της τοποθέτησης των ελληνικών καπνών εις την γερμανικήν αγοράν

779